Versies van focus

Door met mijn cliënten voor persoonlijke ontwikkeling te praten, heb ik ontdekt dat er bijna evenveel versies zijn van wat focus is als er mensen zijn! Auteurs als Ekhart Tolle leggen uit dat focus alles te maken heeft met het aanboren van 'De Kracht van Nu' ' dat je concentreren op wat je aan het doen bent tot geluk en succes zal leiden. En, zeker, je kunt dat in actie zien op je tv-schermen. Kijk hoe topsporters zich concentreren op alleen de taak die ze doen en hoe ze zelfs routines of dwaze rituelen hebben om ze in 'de zone' te krijgen om op hun meest effectief te zijn. Maar deze 'hier en nu gerichtheid' is maar een klein deel van een veel groter geheel. Die jongens op de sportkanalen zijn er niet gekomen door zich alleen maar te concentreren op wat ze toevallig aan het doen zijn in welk hier en nu ze zich ook bevinden. Om succesvol te zijn heeft focus richting nodig en al deze jongens worden gedreven door wat ik zou kunnen omschrijven als strategische focus.

Net als uien heeft focus lagen! Door mijn werk met mijn cliënten tijdens mijn workshops persoonlijke ontwikkeling, ben ik tot de conclusie gekomen dat er drie niveaus of lagen zijn om echt gefocust te worden - en drie stappen die je moet zetten om je in staat te stellen te leren focussen en die focus op een productieve manier te richten.

Strategische gerichtheid

Simpelweg je concentreren op het huidige moment is zeer lonend - onderzoek bevestigt dat degenen die weten hoe ze dat moeten doen effectief en productief zijn, en als gevolg daarvan gelukkig en tevreden. Maar, terwijl alleen focussen op het huidige moment dat soort resultaten oplevert, kan een leven van focussen op het nu leiden tot een bestaan van doelloze gelukzaligheid. Ik heb geen probleem met gelukzaligheid - het moet een integraal deel worden van ieders dagelijks leven. Ik zie echter wel een groot probleem in het doelloos ronddwalen. Als je bent zoals ik, moet je elke avond brood op tafel zetten - met andere woorden, je aandacht moet praktisch zijn. Als je bent zoals ik, heb je andere mensen die van je afhankelijk zijn om praktisch te zijn - dus een of andere veranderde toestand van geest gelukzaligheid is gewoon niet aan.

Wat ik wil zeggen is dat je aandacht van moment tot moment - die ik verderop in dit artikel zal behandelen - richting nodig heeft. Je zult merken dat die richting vaak wordt aangeduid met doelen stellen. Het probleem met doelen is echter dat ze er alleen maar toe kunnen leiden dat je een leven leidt van eeuwige ontevreden verwachtingen. Dat veronderstelt natuurlijk dat je ook werkelijk de juiste doelen gesteld hebt! Als gewone mensen hebben we weinig of geen zicht op wat het beste voor ons is, dus is het beter je doelen niet in steen te gieten. Geef een of andere verwachting de macht om je gelukkig te maken en, per definitie, als je die niet krijgt zul je ongelukkig zijn! Met andere woorden, je moet je gedachten richten op hoe je je zou voelen als je 'het allemaal hebt' - wat 'het allemaal' ook moge zijn - hoe het eruit zou zien, voelen en klinken om op het juiste levenspad te zijn - wat je heel eigen persoonlijke 'juiste pad' ook moge zijn.

Focus tastbaar maken

Anders gezegd, je moet ervoor zorgen dat je focus op strategisch niveau tastbaar is - je onderbewuste geest boeien met een opwinding die je ertoe aanzet om dagelijks of, uiteindelijk, van moment tot moment meer en meer gericht te zijn. Schilder regelmatig deze lichtgeraakte mentale beelden voor jezelf door ze vaak met de hand te schrijven. Ze moeten handgeschreven zijn - want handschrift boeit en motiveert de onderbewuste geest. Zo moet je je strategische focus bepalen.

Operationele gerichtheid

Als je onderbewuste geest eenmaal weet welke richting je uitgaat, moet je je hoofd rond de belangrijke dingen krijgen die je vandaag moet doen. Er is een wereld van verschil tussen belangrijk en dringend - en maar al te vaak worden we zo overweldigd door het dringende dat we geen tijd meer overhouden voor het belangrijke. Of, erger nog, we verspillen onze tijd - door e-mails te lezen die niemand mocht lezen, met anderen te roddelen over slecht nieuws, te channelen, onzin te praten op Facebook - noem maar op, we zijn geweldig in het vinden van manieren om dingen te doen die totaal geen verband houden met het leven dat we willen hebben.

Operationele gerichtheid betekent dat je het verschil weet tussen het juiste doen en het verspillen van je tijd en energie. Je zult pas beseffen of je het juiste doet of niet, als je jezelf op verschillende momenten van de dag stopt en jezelf de vraag stelt: "Doe ik het juiste?" Als dat zo is, cool! Als dat niet zo is, stop ermee en begin het juiste te doen!

Taakgerichte focus

Als je eenmaal het juiste doet, moet je het ook goed doen! Maar al te vaak worden we, als we ons erop toeleggen het juiste te doen, gemakkelijk uit koers geslagen - door afleiding, door anderen die onze tijd willen verspillen, door problemen van anderen over te nemen, door geen 'nee' te zeggen. Bij taakgerichte concentratie gaat het erom dat je volledig opgaat in wat het ook is dat je aan het doen bent. Helaas is dit voor de normale geest niet iets wat van nature komt. In feite lijkt het alleen per ongeluk te gebeuren bij de zeer zeldzame gelegenheid dat je merkt dat de tijd vliegt omdat je eigenlijk plezier hebt. Je moet leren hoe je je van moment tot moment kunt concentreren.

Verreweg de beste manier om te leren onverdeelde aandacht aan het huidige moment te schenken is meditatie. Meditatie disciplineert een anders ongedisciplineerde gewone geest. Als je mediteert, verdiep je je in wat sommige of al je vijf zintuigen je vertellen - in feite ontdek je hoe gemakkelijk het is om afleiding gewoon uit te schakelen en uitzonderlijk geconcentreerd te worden. Met andere woorden, het juiste wat je elke morgen moet doen - het enige dat ervoor zal zorgen dat je dag door je strategische gerichtheid wordt geleid - is mediteren.

Like en share dit bericht. Ken je coaches of therapeuten? Stuur dit bericht dan door.
Of share het via jouw social media account.
Hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe mooier.

Groepspraktijk Groeistof is een online coachingsplatform. Coaches met verschillende disciplines staan online klaar om je te helpen op vlak van: loopbaan, gezin, persoonlijke groeien en rust.

 

 

focus

Leave a Comment