ADHD coach voor kinderen

ADHD Coach voor kinderen, ook online

Er is geen genezing voor ADHD, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om de symptomen te beheersen en je kind te helpen om zijn of haar mogelijkheden te vervullen. Als je ADHD-kind een beetje hulp nodig heeft om dingen voor elkaar te krijgen of om motivatie te vinden om doelen te bereiken, kun je misschien de hulp van een ADHD-coach inroepen. Een ADHD-coach is een getrainde professional die je praktische suggesties kan geven over wat jij, het gezin en de leerkracht van je kind kunnen doen om je kind te helpen slagen op school en zich thuis te gedragen. Door samen te werken met een ADHD-coach kun je een plan bedenken om de talenten en mogelijkheden die alleen ADHD-kinderen hebben te ondersteunen.

Is ADHD coaching goed voor alle kinderen met ADHD?

Ondanks deze voordelen is coaching niet iets waar alle kinderen met ADHD van kunnen profiteren. Kinderen in de voorschoolse leeftijd zijn misschien te jong om de beloningen en gevolgen te begrijpen, die ADHD-coaches gebruiken om motivatie op te bouwen en gewenst gedrag vorm te geven. ADHD-coaches zijn ook niet getraind om om te gaan met mensen met co-morbide aandoeningen zoals bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis of angststoornis. Daarom kan coaching het beste plaatsvinden bij oudere schoolgaande kinderen en tieners zonder een bestaande psychiatrische stoornis. Op dit punt in hun leven hebben ze dringend behoefte aan het leren van technieken die hen leren hoe ze gefocust, georganiseerd en alert moeten zijn. Door op deze leeftijd met het coachingproces te beginnen, kan een kind gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen opbouwen in deze vormende jaren. Tieners voelen zich aangetrokken tot coaches wanneer ze ontdekken dat ze geen oordeelsvolle volwassene zijn die elke kleine fout die ze maken zal uitpluizen. Tieners met ADHD kunnen veel baat hebben bij het coachingproces, niet alleen in termen van academisch succes, maar ook door het oppakken van de levensvaardigheden die de coach hen bijbrengt.

Verschillende soorten ADHD coaches

Er zijn veel soorten ADHD-coaches met verschillende educatieve en professionele achtergronden en verschillende meningen over ADHD. Hoewel er geen licentie nodig is om een ADHD coach te worden, zoeken de beste coaches naar referenties van de International Coach Federation. Aangezien ADHD coaching een zeer breed vakgebied is met veel subspecialismen, is het belangrijk dat de coach die je kiest ervaring heeft met het werken met kinderen en de juiste geloofsbrieven heeft.

Groepspraktijk Groeistof is een online coachingsplatform. Coaches met verschillende disciplines staan online klaar om je te helpen op vlak van: loopbaangezinpersoonlijke groei en rust.