Autisme in zijn schoonheid

By Joke Roels

Autisme in zijn schoonheid

Onze huidige maatschappij kent ondertussen al heel wat labels om kinderen met klachten en problemen in hokjes te plaatsen.
En vaak hoor je de vraag: “Wat is er tegenwoordig met de kinderen aan de hand?”
Niets… de nieuwetijdskinderen zijn juist heel gevoelig en wijs en willen helemaal niet anders zijn.
Ze willen gewoon zijn wie ze zijn. En daarvoor hebben ze ook mensen rond hen nodig die hen begrijpt en steunt.
Mensen die aandacht hebben voor hun behoeftes. Deze kinderen laten ons weten dat er een nieuwe tijd is aangebroken.
Niet een tijd van labels maar een tijd om anders te denken en te veranderen, onze maatschappij moet veranderen.

Autisme of ASS – Onze leermeester

Kinderen met autisme ervaren vaak problemen met sociaal contact. Maar misschien houden ze een spiegel voor ons. Overdrijven wij niet? ’s Morgens vroeg al begint de ochtendrush, iedereen moet op tijd klaar zijn om te vertrekken naar school en werk. En na school of in het weekend rijden de ouders vaak rond van de ene hobby naar de andere. Daarbij komen nog de sociale afspraken met familie en vrienden. En wanneer is er tijd voor rust? Wanneer is er tijd voor onszelf?
Heel veel kinderen met ASS ervaren nu in tijden van corona rust. Rust in hun hoofd. Ze hebben geen stress voor school, ze zijn in hun vertrouwde omgeving, hun veilige cocon. Geen drukke klassen, geen druk verkeer. Voor het eerst zeggen ze ‘mijn hoofdje is leeg’. Ook hier terug een spiegel voor onze maatschappij. Onze hectische maatschappij. Communicatie zorgt bij kinderen met autisme ook vaak voor frustraties. Zij houden van expliciete en duidelijke taal. Zuivere taal. Zeggen wat je bedoelt. Laat dit ook voor ons terug een duidelijk les zijn, zeggen wat je denkt, zeggen wat je voelt. Want doen we dit niet te weinig?
Respecteer de eigenheid van het kind. Help hen op hun niveau en met hun mogelijkheden op gepaste manier omgaan met anderen. Een grote dankuwel, kinderen! Wij leren zoveel van jullie.

Autisme in zijn schoonheid (onder titel)

Talenten erkennen

Vaak is er teveel aandacht voor hun (gedrags) problemen, maar kinderen met ASS hebben net veel talenten. Ze zijn creatief, opmerkzaam, oprecht, betrouwbaar en loyaal. Ze hebben een visueel geheugen en kunnen zich goed concentreren. Dit zorgt er ook voor dat ze in de toekomst vaak graag gezien worden in hun job, omdat ze een sterke focus hebben en een goed detailzicht.
Ze kunnen ook talent hebben voor tekenen of muziek of een uitzonderlijk geheugen vertonen. Vaak blinken ze uit in wiskunde, fysica, mechanica, architectuur,… Het onderwerp die hen boeit proberen ze door en door te begrijpen. Daarom is het heel belangrijk om hun talenten te erkennen, het potentieel van het kind in te schatten, zijn interesses te ontdekken en die zo goed mogelijk in het dagelijks leven te integreren.

Verbind met liefde

Ga in verbinding met je kind en in verbinding met jezelf. Vanuit jullie innerlijke kracht komen jullie in onvoorwaardelijke verbinding met elkaar. Dit zorgt voor harmonie in het gezin. Wanneer kinderen voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn en respect krijgen voor wie ze zijn, gaan ze minder vaak moeilijk verdrag tonen. Dus laat het kind met liefde, veilig zijn, wie hij werkelijk is. Kijk in de spiegel die zij je tonen. En voel, ervaar en leer. n

Joke Roels