Stress op de werkvloer

Blog van Marlies Geypens en Katy Vanderstraeten 

Stress op de werkvloer… hoe herken je het bij jezelf of bij je collega?

Werkstress is vaak eenvoudig te herkennen.

De herkenningspunten zijn onder andere:

 • Sneller geïrriteerd zijn.
 • Vaker pauzes overslaan.
 • Meer overwerken.
 • Geen tijd nemen voor een middagpauze en maaltijd.
 • Sneller fouten maken die men daarvoor niet maakte.
 • Meer klagen.
 • Minder energiek zijn.
 • Het overzicht kwijt geraken.

In moeilijke tijden is zorgen voor elkaar en er zijn voor elkaar heel belangrijk want het is fijn om te ervaren dat collega’s er ook voor jou zijn.

Wat kan je doen als je stresssymptomen herkent bij een collega?

Als je stresssymptomen ziet optreden en hijzelf praat er niet over, dan is het goed om je collega even aan te spreken en de vraag te stellen vanuit bezorgdheid, hoe het met hem gaat? Vaak zit hier veel taboe rond maar door je bezorgdheid te uiten toon je dat er ruimte is tot gesprek en geef je erkenning dat hij er niet alleen voor staat. Door er in gesprek vroeg bij te zijn, kan erger voorkomen worden.

Hier enkele handvatten om met een collega in gesprek te gaan: 

 1. Neem de tijd en de ruimte om in gesprek te gaan.
 2. Geef de persoon de keuze om in gesprek te gaan.
 3. Geef aan, dat dit gesprek vertrouwelijk is.
 4. Geef aan dat je bezorgd bent omdat je volgende zaken zoals … ziet gebeuren.

Benoem dit niet als conclusies en vraag of de collega dit herkent.

 1. Luister en speel vooral in, op wat hij brengt en zoek niet direct naar oplossingen.
 2. Ga niet minimaliseren.
 3. Vragen om meer zicht te krijgen op de situatie:
  Heb je lichamelijke of mentale klachten?
 • Heb je voldoende nachtrust?
 • Hoe is de lichaamstaal? Kijkt je collega jou aan? Wat straalt hij uit?
 1. Om meer zicht te krijgen op wat hij reeds deed?
 • Heb je al contact genomen met je leidinggevende om hierover te praten?
 • Wat doe je momenteel om je te ontspannen? En helpt dit?
 • Heb je al professionele hulp gezocht?
 • Wanneer heb je voor het laatst je bloed laten trekken?
 • Neem je medicatie?
 1. Als je bezorgdheid blijft, vraag hem om contact te nemen met zijn leidinggevende, arbeidsgeneesheer of huisarts.
 2. Kom later terug op dit gesprek en hou de vinger aan de pols.

Hoe pak jij dit nu aan? Wat kan jij doen als je dit bij een collega opmerkt?

Bestaat er binnen jouw organisatie een meldpunt? Een leidinggevende waar je deze thema’s kan aankaarten?

Wat kan je doen als je stress herkent bij jezelf?

Dan kunnen onderstaande tips jou misschien wel helpen op het werk:

 1. Neem tijd om je te beraden op wat je dagelijks doet en wat je zou willen doen.

Maak hier een overzicht van.

 1. Onderzoek waarom je niet overal aan toe komt en wat je hieraan zou willen doen.

Wat zijn bijvoorbeeld achterliggende obstakels waardoor je je laat meeslepen door de waan van de dag.

 1. Wie en wat bepaalt je agenda en hoe kan jij meer regie krijgen op de taken die jij moet doen?
 2. Zoek een evenwicht in belangrijke en (niet) dringende taken.
 3. Maak lijstjes om werktaken te onthouden en te structureren in je dag.
 4. Concentreer je op je eigen taken en laat je niet afleiden door wat anderen vragen.
 5. Plan rust (pauzes) en ontspanning (na het werk) in zodat je voldoende energie opdoet voor taken die energie vragen.
 6. Neem alleen bij hoge uitzondering werk mee naar huis.
 7. Zoek eventueel deskundige hulp bij deze zoektocht, want vaak zit je vast in een bepaald patroon en zie je niet wat de alternatieven zijn.

DownloadMaak ‘priori’ TIJD van zelfzorg waar je heel wat tips kan vinden om meer te komen tot de belangrijke zaken waar je wil toekomen en die belangrijk zijn in je leven.

Om dan werkelijk aan de slag te gaan met deze tips, kan je deze integreren in de bijgevoegde weekplanning.

Heb je het gevoel vast te zitten, neem gerust contact op met Groepspraktijk Groeistof dan bekijken wij samen met jou, wat wij voor jou kunnen betekenen rond volgende thema’s:

 • Verhogen van weerbaarheid
 • De positieve kanten van stress ervaren en begrijpen
 • Je eigen persoonlijkheid onder te loep nemen
 • Concrete aanpak met actiepunten samen opstellen

“Elk individu is anders en onze aanpak is dan ook op maat.”

Heeft jouw team ondersteuning nodig?  

Vraag bij de Groepspraktijk Groeistof na, hoe zij jullie vraag kunnen aanpakken

Groepspraktijk Groeistof is een online coachingsplatform. Coaches met verschillende disciplines staan online klaar om je te helpen op vlak van: loopbaangezinpersoonlijke groeien en rust.